Robotyka – przyszłość przemysłu

Robotyka – przyszłość przemysłu. Nowoczesne roboty to zaawansowane technologicznie urządzenia, które pełnią funkcje produkcyjne, transportowe, serwisowe i szkoleniowe. Są w stanie zastąpić człowieka w wielu branżach i pracować w trybie wysoce produktywnym i intensywnym, zapewniając wysoką dokładność wykonywanych operacji. Roboty skutecznie pełnią swoją funkcję w trudnych warunkach pracy, na przykład w przypadku promieniowania i ekspozycji na wysokie temperatury. Manipulatory produkcyjne, roboty dronowe, roboty chirurgiczne i nie tylko to już nasza rzeczywistość.

Robotyka przyszłość przemysłu

Tworzenie robotów to żmudny i zaawansowany technologicznie proces. Niezbędne jest zbudowanie algorytmu działania manipulatora, obliczenie procesów ładowania w kilku osiach oraz zapewnienie długotrwałej bezawaryjnej pracy. Wszystko to jest możliwe tylko przy zastosowaniu materiałów i komponentów odpowiedniej jakości i posiadających pożądane właściwości mechaniczne, chemiczne i technologiczne. Na to, jak będzie wyglądała robotyka przyszłość przemysłu mają wpływ nie tylko czynniki produkcyjne i ekonomiczne. O wyglądzie i funkcjonalności robotów decydować będzie również komponent środowiskowy, stopień interakcji robotów z ludźmi, potrzeba socjalizacji urządzeń robotycznych oraz rozwój branż pokrewnych.

Żyjemy w epoce czwartej rewolucji technologicznej, która polega na masowym wprowadzaniu systemów cyber-fizycznych do produkcji. Procesy produkcyjne zostaną zautomatyzowane i zrobotyzowane. Roboty będą mogły wykonywać złożone zadania. Staną się bardziej elastyczne i autonomiczne, zaczną wchodzić w interakcje nie tylko ze sobą, ale także pracować ramię w ramię z człowiekiem. Wprowadzenie robotów w przemyśle i innych sektorach stworzy więcej nowych miejsc pracy, a te nowe miejsca pracy są kreatywne, zaawansowane technologicznie i produktywne.

Rozwój robotyki przemysłu nie tylko zmieni oblicze branż, czyniąc je nowoczesnymi i konkurencyjnymi na świecie, ale zmieni strukturę społeczeństwa, zwiększając liczbę kreatywnych i inteligentnych, wykształconych i kulturalnych ludzi.

Znaczenie robotyki dla przemysłu

Obecnie wiele firm nie do końca rozumie ekonomiczne skutki stosowania urządzeń zrobotyzowanych z wyjątkiem przemysłu motoryzacyjnego, który wie, jak opłacalne są te urządzenia w wielkoseryjnej produkcji. W przemyśle aktywnie wprowadzane są kompleksy robotyczne nowej generacji, które mogą elastycznie dopasowywać się do niezbędnych zadań i uczyć się po drodze, aby stopniowo zakłady budowy maszyn zaczęły działać na zasadzie roboty robią roboty.

Zaawansowany technologicznie sprzęt w firmach budujących maszyny będzie coraz bardziej modułowy, co zapewni szybkie przejście do opracowania nowej linii produktów. Pracownicy takich przedsiębiorstw szybko połączą się w wysoce wydajne zespoły, składające się z osób posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności oraz potrafiących szybko rozwiązać konkretne problemy produkcyjne.

Dziś branżę robotyczną reprezentuje dużą rzeszą firm wytwarzających produkty w czterech głównych kategoriach: konwencjonalne roboty przemysłowe i roboty współpracujące (coboty), roboty do profesjonalnych usług stacjonarnych (np. do zastosowań medycznych i rolniczych), roboty do profesjonalnych usług mobilnych (profesjonalne sprzątanie, budownictwo, prace podwodne) oraz zautomatyzowane pojazdy kierowane do transportu dużych i małych ładunków na liniach logistycznych lub montażowych.

Czy przedsiębiorca wdrażający robotykę przemysłu może liczyć na ulgi? Dostępna jest ulga na robotyzację polegającą na zmniejszeniu obowiązku podatkowego. Kupując roboty przemysłowe można odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania. Część kosztów poniesionych na robotykę zostanie w zakładzie produkcyjnym jako mniejszy do zapłacenia podatek dochodowy. Każdy przedsiębiorca będący płatnikiem PIT i CIT może skorzystać z ulgi na robotyzację.

Rodzaje robotów przemysłowych

W przypadku robotów przemysłowych istnieje szereg klasyfikacji, między innymi stopień mobilności, rodzaj sterowania, zakres i specyfika wykonywanych operacji. Tak więc, w zależności od rodzaju sterowania, roboty dzielą się na kontrolowane (wymaga operatora), półautonomiczne i automatyczne. Dwie ostatnie grupy są gotowe obejść się bez ingerencji człowieka, działając według ściśle określonego programu i dostosowując swoje działania w razie potrzeby.

W zależności od przeznaczenia i wykonywanych funkcji roboty przemysłowe mogą być robotami spawalniczymi, maszynowymi, tnącymi, kompletacyjnymi, montażowymi, pakującymi, magazynowymi, malarskimi i uniwersalnymi. A to nie jest pełna lista, bo producenci robotów nie przestają pracować nad nowymi rozwiązaniami dla przemysłu, próbując zaskoczyć swoich klientów. Najbardziej funkcjonalnymi robotami przemysłowymi są przegubowe sześcioosiowe manipulatory, które można łatwo dostosować do różnych zadań: od spawania łukowego i montażu części zamiennych po pakowanie i sortowanie towarów, od szlifowania po kontrolę jakości próbek.

Roboty liniowe przeznaczone są do wykonywania zadań produkcyjnych z ruchem w prostopadłych płaszczyznach. Jedną z ich odmian są roboty paletyzujące, czyli urządzenia, które równomiernie układają produkty na paletach w celu dalszego transportu. Roboty logistyczne działają na dużych powierzchniach magazynowych i są przeznaczone do sortowania produktów. Maszyny te, są w stanie zwiększyć wydajność magazynu nawet o 70%.

Podsumowanie

Robotyka przemysłu jest dziś nieodzowna, ponieważ ze względu na rosnącą prędkość i wielkość produkcji, obniża koszty działalności, zmniejsza ilość odpadów i czas cyklu, pracując bez przerw na sen i odpoczynek. A także poprawia jakość i niezawodność produktów, wykonując wszystkie operacje z dużą dokładnością. To bardziej ergonomiczne rozwiązania, które nie wymagają dużej powierzchni obszaru pracy, a co najważniejsze zapewnia bezpieczeństwo ludziom, którzy nie muszą już wykonywać czynności niebezpiecznych dla zdrowia i życia.