Korzyści z automatyzacji przemysłu

Korzyści z automatyzacji przemysłu. Automatyka przemysłowa stała się nowoczesnym elementem dla wszystkich przedsiębiorstw, ponieważ pozwala osiągnąć maksymalny stopień wydajności. Dzięki nowoczesnym systemom eliminuje się wiele zagrożeń na produkcji, a zarządzanie jest wygodne, ponieważ wszystkie procesy manipulacyjne wykonywane są zdalnie. Automatyzacja przemysłu to także świetny sposób na zwiększenie konkurencyjności na rynku. Podczas gdy większość prac jest obecnie wykonywana ręcznie, inwestycje w automatyzację są niezbędne do spełnienia światowych standardów.

Co obejmuje automatyzacja przemysłu?

Od produkcji cyfrowej po proste systemy sterowania maszynami i procesami, od Przemysłu 4.0 po inteligentne przedsiębiorstwo. Wiąże się to z wykorzystaniem technologii i systemów zarządzania w celu zastąpienia ludzkiej pracy umysłowej i fizycznej w przemyśle inżynieryjnym i produkcyjnym. Zadania wykonywane wcześniej przez ludzi są automatyzowane za pomocą systemów i produktów łączących hydraulikę, mechanikę, pneumatykę, elektronikę i komponenty elektryczne. Automatyzacja przemysłu znajduje zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, takich jak: motoryzacja, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, metalurgiczny, logistyka, elektronika itd.

Korzyści z automatyzacji przemysłu

Automatyzacja przemysłu ma wyraźne zalety, więc włączenie robotów lub zautomatyzowanych maszyn do procesu montażu może zapewnić:

  • Wzrost produktywności. Zautomatyzowane maszyny nie męczą się i nie robią przerw. Główną zaletą jest skrócenie czasu poświęconego na wytworzenie jednego produktu, a tym samym zwiększenie wydajności.
  • Zmniejszenie liczby pracowników. W branży, w której liczy się precyzja i jakość, a proces wytworzenia jednego produktu wykonuje kilka osób, zautomatyzowana maszyna znacznie rzadziej popełni błąd, nie rezygnując przy tym z jakości produktu i szybkości produkcji.
  • Minimalizacja sytuacji niebezpiecznych dla życia ludzkiego. Maszyny wykorzystujące nowoczesne technologie mogą wykonywać zadania w niebezpiecznych środowiskach, w których ludzie nie mogą pracować. Dzięki automatyzacji w niebezpiecznym miejscu będzie można zauważyć spadek wypadków przy pracy, a także zmniejszyć liczbę pracowników.
  • Oszczędność kosztów i większe zyski. Dzięki zautomatyzowanym maszynom potencjalne oszczędności można uzyskać dzięki obniżeniu kosztów: badań lekarskich personelu, zwolnień chorobowych i wynagrodzenia urlopowego dla pracowników. Jednocześnie zyska się większą produkcję i produkty wysokiej jakości.

Dlaczego warto korzystać ze zdobyczy automatyzacji przemysłu

Automatyzacja procesów produkcyjnych obejmuje zestaw działań mających na celu wytwarzanie produktów przy minimalnym zaangażowaniu człowieka. Jego poziom określa stosunek zautomatyzowanych przepływów pracy do ich całkowitej liczby.

Automatyzacja procesów technicznych polega na:

  • Zwiększaniu wydajności maszyn.
  • Poprawie jakości produktu.
  • Bardziej ekonomicznym zużyciu energii i surowców.
  • Możliwości pracy w niesprzyjających warunkach.
  • Ciągłości procesu pracy.
  • Możliwości rozszerzenia produkcji bez dodatkowego personelu.

Zwiększenie szybkości współdziałania wszystkich automatycznie sterowanych mechanizmów wpływa na wzrost produktywności. Dokładna i stabilna kontrola przyczynia się do obniżenia kosztów energii i optymalizacji jakości produktu. Taki sprzęt może pracować non stop od kilku godzin do dni i miesięcy. Zastosowanie automatyki w niebezpiecznych branżach pozwala chronić ludzi przed systematycznym kontaktem ze środowiskiem niebezpiecznym dla zdrowia.

Wykorzystanie robotów i czujników na liniach montażowych w celu zwiększenia poziomu automatyzacji pozwala producentom na masową produkcję produktów zaprojektowanych z myślą o spełnieniu określonych wymagań klientów. Na przykład branża motoryzacyjna umożliwia  projektowanie samochodów online, dodając funkcje, które definiują ich gust i styl.

Czynniki wpływające na poziom automatyzacji produkcji

Większość przedsiębiorstw przemysłowych to złożone obiekty z wieloma połączonymi ze sobą łańcuchami technologicznymi. Z tego powodu każdy proces automatyzacji to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia zarządzanie produkcją i zapasami surowców, kontrolę jakości produktów oraz bezpieczeństwo procesów pracy itp. W dużej mierze zależy to od nowoczesności zastosowanych mechanizmów i urządzeń.

Najważniejszymi elementami każdego systemu sterowania są czujniki, za pomocą których na bieżąco dostarczane są informacje o wszystkich aktualnych charakterystykach procesów technologicznych. Jeżeli dane odbiegają od normy korekty dokonuje automatyczny regulator lub operator.

Proste i złożone systemy sterowania można wykorzystać do automatyzacji przedsiębiorstwa. Najbardziej zaawansowane modele pozwalają na zdalne sterowanie procesami technologicznymi, a odległość nie jest ograniczona. Jednak w większości zakładów produkcyjnych, ze względu na czynniki ekonomiczne, preferowane są prostsze systemy.

Systemy automatyzacji przemysłu są obecnie stosowane we wszystkich branżach, w których jest to technicznie możliwe do wdrożenia. Zwracając się do firmy inżynierskiej, klient może zlecić zarówno osobny projekt i montaż paneli sterowniczych, jak i usługi dodatkowe, w tym opracowanie dokumentacji, programowanie sterowników PLC, wykonanie niezbędnych dokumentów. Automatyka przemysłowa oferuje producentom możliwość odkrywania nieskończonych możliwości.