Co to jest przemysł 4.0?

Co to jest przemysł 4.0? Rozwój technologii cyfrowych wpływa na wszystkie sfery życia. To dzięki nim wkroczyliśmy w erę Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która zakłada nowe podejście do organizacji pracy. Przemysł 4.0 opiera się na przejściu na produkcję zautomatyzowaną, sterowaną przez inteligentne systemy (sztuczną inteligencję) w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, Czwarta Rewolucja Przemysłowa to całkowita automatyzacja procesów produkcyjnych, która zwiększy produktywność, poprawi bezpieczeństwo pracowników i pozwoli stworzyć całkowicie nowy produkt.

Co to jest przemysł 4.0?

Nowoczesny przemysł 4.0 to rosnący tandem innowacji technologicznych i przemysłowych. Nowa koncepcja obejmuje wiele kierunków, których efektem będą rewolucyjne zmiany w dziedzinie przemysłu. Przemysł 4.0 odnosi się do czwartej rewolucji przemysłowej, w której wszystkie części w fabryce są cyfrowo połączone z jedną siecią i wymieniają się informacjami. Dzięki integracji Internetu Rzeczy, przetwarzania w chmurze, sztucznej inteligencji oraz innych technologii, tzw. inteligentna fabryka poprawia produktywność i efektywność produkcji. Maszyny informują, ile produkują, jaki jest ich stan i jakie części wymagają wymiany. Produkty również wymieniają informacje: czujniki informują, gdzie się znajdują w łańcuchu produkcyjnym i czy spełniają wszystkie wymagania. Co obejmuje przemysł 4.0?

Robot współpracujący

Robotyka stale się rozwija, a roboty zaprojektowane specjalnie do interakcji z ludźmi w środowisku współpracy będą miały kluczowe znaczenie dla przemysłu. Między innymi optymalizują branżę i ratują pracowników przed wykonywaniem monotonnych i niebezpiecznych zadań.

Internet Rzeczy i Przemysłowy Internet Rzeczy

Internet rzeczy odnosi się do koncepcji przesyłania danych między obiektami fizycznymi. Wymiana informacji może odbywać się między czujnikami, maszynami i innymi urządzeniami, które są w stanie rozwiązać problemy bez interwencji człowieka. Przemysłowy Internet Rzeczy obejmuje wymianę danych między urządzeniami w zakładzie produkcyjnym. Sprzęt jest wyposażony w kontrolery i czujniki, które przesyłają informacje do odpowiednich służb przedsiębiorstwa. Efektem zastosowania technologii jest stworzenie zautomatyzowanej produkcji i zwiększenie efektywności decyzji zarządczych.

Wirtualna rzeczywistość

Rzeczywistość wirtualna może odbywać się przy użyciu różnych środków technicznych, takich jak kaski, okulary, monitory siatkówki. Po najechaniu kursorem na wyzwalacze urządzenia te udostępniają użytkownikom interaktywne treści, które można kontrolować w czasie rzeczywistym i przestrzeni.

Duże zbiory danych

Każdego dnia na świecie pojawia się duża ilość informacji, które trudno przeanalizować przy pomocy konwencjonalnego oprogramowania. Tworzone są nowe sposoby i narzędzia zdolne do przetwarzania terabajtów danych. Wszystkie informacje gromadzone są w specjalnych miejscach centrach danych, gdzie można je szybko przeanalizować.

Chmura obliczeniowa

Przetwarzanie w chmurze to dostarczanie użytkownikom serwerów, oprogramowania, baz danych i analiz intelektualnych za pośrednictwem Internetu. Wszystkie programy mogą działać i generować wyniki w normalnych oknach przeglądarki na komputerze, ale aplikacje i informacje potrzebne do ich uruchomienia są przechowywane na zdalnych serwerach. Technologia zwiększa elastyczność zasobów, przyspiesza innowacje i jest wysoce skalowalna, oszczędzając pieniądze użytkowników.

Dlaczego Czwarta Rewolucja Przemysłowa jest tak ważna?

Czwarta rewolucja przemysłowa to dynamicznie rozwijająca się automatyzacja praktyk produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych inteligentnych technologii. Podobnie jak poprzedzające ją rewolucje przemysłowe, czwarta może podnieść poziom dochodów i poprawić jakość życia na całym świecie.

Pojawiły się możliwości zwiększenia produktywności, ale zależą od wspierającego ekosystemu przemysłowego. Ponieważ automatyzacja mogłaby zastąpić pracę ludzką w prawie całej gospodarce, wypieranie pracowników przez komputery może poszerzyć lukę między zwrotami z dochodów a zwrotami z pracy. Z drugiej strony możliwe jest również, że taka wymiana doprowadzi łącznie do ogólnego wzrostu liczby bezpiecznych miejsc pracy.

Przemysł 4.0 zakłada automatyzację wszystkich procesów i etapów wytwarzania towarów i usług: projektowanie cyfrowe, współpraca inżynierów i projektantów w jednej przestrzeni cyfrowej, automatyczne zamawianie niezbędnych komponentów w odpowiedniej ilości, kontrola ich dostawy, monitorowanie droga gotowego produktu z magazynu fabrycznego do sklepu i do klienta końcowego. Po sprzedaży producent kontroluje warunki użytkowania towaru, aktualizuje oprogramowanie, ostrzega klienta o możliwych awariach.

Przemysł 4.0 jako czynnik konkurencyjności firm

W warunkach zmienności rynku i skracania się cyklu życia produktów, współcześni producenci stają przed koniecznością podnoszenia kosztów, przyspieszenia i lokalizacji procesów produkcyjnych. Odpowiedzią na te wyzwania jest czwarta rewolucja przemysłowa, czyli przemysł 4.0. Polega na zwiększeniu szybkości wprowadzania produktów na rynek poprzez przekształcenie łańcucha dostaw w wysoce adaptacyjne sieci zintegrowane.

Pokazano, że w dobie przemysłu 4.0 przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa mogą zależeć zarówno od transformacji poszczególnych branż, jak i od zmian w relacjach między partnerami. Wyniki te są zgodne z ustaleniami dotyczącymi ogólnej niepewności i złożoności gospodarki cyfrowej i potwierdzają, że istnieją problemy z dokładną oceną postrzeganych korzyści. Rewolucja przemysłowa opiera się na walce o przywództwo, w której konkurencyjność zwiększa się przede wszystkim poprzez poprawę jakości produktów, a nie poprzez redukcję kosztów.